Tuin Saasveld

Elke begraafplaats binnen de Kerkelijke instelling R.K. Begraafplaatsen H. Michael heeft eigen tarieven voor begraven en bijzetten overledenen en plaatsen van urnen.

Er zijn geen grote verschillen maar voor de duidelijkheid vermelden we bij elke begraafplaats de op dit moment geldende tarieven.