Gegevens van de Kerkelijke instelling R.K. Begraafplaatsen H. Michael.

Oprichting: 1 januari 2010

De instelling heeft ten doel: het beheer en de exploitatie van de Rooms Katholieke begraafplaatsen in:

Deurningen  –  Rossum  –  Saasveld  –  Weerselo.

Dit onder verantwoordelijkheid van het bestuur op basis van de statuten en het reglement.

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de instelling bestaat uit:

  • Martin Bosch, voorzitter
  • Henk Mulder, secretaris
  • Cecil Vlaswinkel, penningmeester
  • Jan Banierink, lid
  • Sigrid Voost, lid
  • Een lid namens het bestuur van de Parochie H. Plechelmus
  • E-mailadres bestuur: de secretaris

Op de volgende pagina een overzicht van de beheerders en administrateurs van de vier begraafplaatsen.