Saasveld

De begraafplaats in Saasveld is te vinden aan het Hoflaan 15, 7597 LS Saasveld naast de R.K. Plechelmuskerk.

Wilt u meer weten over onskerkhof: kijk dan verder op deze website of neem contact op met onze beheerder, Maria Wolbert. Haar telefoonnummer is: 074 3494543.

R.K. Plechelmuskerk van Saasveld

Het huidige kerkgebouw is reeds de derde stenen kerk op deze plaats sinds 1820. De vorige kerken moesten vanwege instortingsgevaar worden gesloopt. De slechte bodemgesteldheid was hieraan mede debet.

In 1926 is dit kerkgebouw, ontworpen door architect Herman Kroes uit Amersfoort, in gebruik genomen. In de 46 meter hoge toren hangen 3 klokken, terwijl in de klokkestoel op het kerkdak het kasteelklokje uit 1525 is aangebracht.

Interieur

Het interieur van de kerk laat zien welke kerkcultuur in de jaren twintig in de Rooms Katholieke kerken van ons land opgeld deed. In de noord-absis bevindt zich nog een oud barokken Mariabeeld.  De houtgesneden kruiswegstaties zijn uit1862, het bouwjaar van de vorige kerk.

Begraafplaats Saasveld

Op het kerkhof van Saasveld schijnt de zon uitbundig, vogels fluiten en aan de rand van het bos is een groepje mannen aan het werk. Hun zwarte capes hebben ze afgedaan, die zijn niet handig bij de klus die ze te klaren hebben. De mannen staan rondom een diepe, handgegraven kuil met dwarsbalken eroverheen. Daar bovenop staat een lijkkist. Met twee koorden trekken ze die omhoog, zodat de dwarsbalken weggeschoven kunnen worden. Heel voorzichtig laten ze vervolgens de kist zakken, het donkere gat in. De mannen zijn stuk voor stuk noaber van de overledene. Dit is het laatste wat ze voor hem kunnen doen.

De onderlinge verbondenheid binnen een gemeenschap komt misschien nog wel het meest naar voren als er iemand overlijdt. Saasveld is een klein, Twents dorp met nog geen 1.700 inwoners. Er staat een kerk in het midden, daaromheen wat huizen en een uitgestrekt buitengebied met boerderijen. Vee- en varkenshouderij vooral. Ouders van de schoolkinderen van Saasveld zaten vroeger al bij elkaar in de klas. Hetzelfde geldt voor hun opa’s en oma’s. Het is een gewoon dorp, zoals er zovele zijn. Maar voor iemand die het dorpse leven niet kent, is het saamhorigheidsgevoel tussen de inwoners bijzonder.

Een klein stuk uit het verhaal van Hanneke Nijland maar het geeft precies weer hoe het leven is in een plattelandsdorp zoals Saasveld.