Deurningen

De begraafplaats in Deurningen is te vinden aan het Sint Plechelmusplein in Deurningen naast en achter de R.K. Plechelmuskerk.

Wilt u meer weten over ons kerkhof: kijk dan verder op deze website of neem contact op met onze beheerder, Johan Kleissen. Zijn telefoonnummer is: 074 2772214.

Het kerkhof in Deurningen is in 2005 uitgebreid. Op het oud­ste deel lagen som­mige graven zo dicht tegen elkaar dat nabestaan­den er nauwelijks bij kun­nen.

De hoge beuken­haag geeft de begraaf­plaats naast en achter de Plechel­muskerk een bij­zon­der karakter. Het bestuur van de Plechelmusparochie in Deurningen geeft aan dat het kerkhof een bij­zon­der ken­merk heeft: dubbele graven naast elkaar, sinds mensen­heuge­nis gebruikelijk om man en vrouw geza­men­lijk hun laatste rustplaats te geven.

Om ruimte te besparen worden op het nieuwe gedeelte de overledenen boven elkaar begraven.

De parochie van de H. Plechel­mus kent gemid­deld 25 begrafenis­sen per jaar. Inwon­ers van Deurnin­gen kiezen niet snel voor cre­matie: twee tot drie zijn er per jaar. De druk op het kerk­hof nam steeds meer toe.

Door de uitbreiding is er voorlopig weer voldoende ruimte om begraven te worden.