Rossum

Tarieven Rossum vanaf 1 januari 2023

Voor de begraafplaatsen binnen de Kerkelijke instelling R.K. Begraafplaatsen H. Michael gelden de volgende tarieven voor het begraven en het bijzetten van overledenen en het plaatsen van urnen.

In onderstaande tabel staan alle tarieven van de begraafplaats Rossum. Onder de tabel staat een toelichting.

Tarieven begraafplaats Rossum vanaf 1 januari 2023
Algemeen
Algemeen onderhoud kerkhof per overledene€ 200,00
Volwassenen (dubbelgraf twee boven elkaar)
Graf delven (incl. hulpmiddelen)€ 250,00
Grafrechten 20 jaar€ 650,00
Grafrechten bijzetting per jaar€ 32,50 (1)
Bijzetting overledene in graf van voor 1 januari 2010€ 350,00 (1)
Bijzetting overledene in graf van na 1 januari 2010€ 0,00
Verlengen grafrechten 10 jaar per graf€ 250,00
Kindergraven t/m 12 jaar
Graf delven (incl. hulpmiddelen)€ 0,00
Grafrechten 20 jaar€ 0,00
Verlenging grafrechten 10 jaar per graf€ 125,00
Colombarium/urnenmuur
Urnrechten 20 jaar€ 500,00
Urnrechten bijzetting per jaar€ 25,00
Verlenging rechten urnenmuur/kelder 10 jaar per graf€ 250,00
Uitstrooien as op strooiveld
Uitstrooien as (inclusief plaatje)€ 100,00

Toelichting 1 (algemeen)

  1. Na een bijzetting is de minimale duur van grafrust 10 jaren. Indien de bijzetting binnen 10 jaren na de eerste begraving plaats vindt, zijn er geen extra grafrechten verschuldigd. De periode van 10 jaren grafrust valt n.l. binnen de 20 jaren van reeds betaalde grafrechten. Als de bijzetting meer dan 10 jaren na de eerste begraving plaats vindt, dan valt de duur van 10 jaren grafrust deels buiten de 20 jaren van reeds betaalde grafrechten. Over het extra aantal jaren zal een bedrag per jaar in rekening worden gebracht.
  2. Te allen tijden moet toestemming worden gevraagd bij een bestuurslid van de Kerkelijke Instelling Begraafplaatsen H. Michaël wanneer iemand van buiten de geloofsgemeenschap op een van de begraafplaatsen van de geloofsgemeenschappen begraven wil worden.
  3. Indien daar toestemming voor wordt verleend, gelden hiervoor afwijkende tarieven.

Rossum (bijzonderheden)

  1. De eerste termijn van het grafrecht is betaald bij het begraven van de eerste overledene.
  2. Het volledige grafrecht is betaald bij het begraven van de eerste overledene.

Uitstrooien as

  • De kosten van het uitstrooien van de as zijn € 100,00 (inclusief naamplaatje)