Kerk RossumDe Geloofsgemeenschap Rossum heeft een eigen kerkhof naast de kerk. Over dit kerkhof is het een en ander te vertellen.

Voor 1910 lag het kerkhof van Rossum op de plaats waar nu basisschool “De Kerkewei” staat. Het kerkhof raakte vol en uitbreiding werd noodzakelijk. Na diverse vergaderingen van het kerkbestuur werd besloten om een nieuw kerkhof aan te leggen. Daarbij werd reeds rekening gehouden met de bouw van een nieuwe kerk. Ook was van belang dat de plaats waar het nieuwe kerkhof moest komen een stuk hoger lag. Men had dan geen last meer van (te) hoog water bij het delven van een graf.

Zo werd in 1909 door het kerkbestuur besloten om een nieuw kerkhof aan te leggen. Natuurlijk komen dan de formaliteiten en als eerste werd een aanvraag ingediend bij het Aartsbisdom Utrecht. Aangezien het Kerkbestuur in de aanvraag had voorgesteld dat de exploitatie van het nieuwe kerkhofKapel op begraafplaats de financiën van de kerk niet zou belasten, was het bisdom per omgaande, 10 februari 1910, akkoord met de aanleg. Vervolgens was het nodig om vergunning te vragen bij de Gemeente Weerselo. De toenmalige Pastoor Dames had nog even de wetboeken bestudeerd en hier lag toch een probleem. Een kerkhof aanleggen naast een bestaande kerk was geen probleem maar een nieuwe kerk bouwen bij een bestaand kerkhof gaf toch wel de nodige moeilijkheden.

MonumentenDe aanvraag om vergunning werd ingediend bij de Gemeente Weerselo. Deze vergunning werd verleend op 25 april 1910. Dat in deze vergunning melding werd gemaakt van het feit dat er geen kerk met pastorie mocht worden gebouwd bij het aan te leggen kerkhof, was geen nieuws. Pastoor Dames had al wat inlichtingen ingewonnen en al een besluit genomen over de te volgen weg. Om nu zekerheid te krijgen dat er later een kerk zou mogen worden gebouwd, was toestemming nodig van Gedeputeerde Staten. Middels een uitvoerige aanvraag heeft de Pastoor een verzoek om vergunning ingediend bij Gedeputeerde Staten. En.. deze vergunning is gegeven op 31 mei 1910, de verjaardag van de Pastoor. Een mooier geschenk had hij zich niet kunnen wensen.

Hij moest er ook niet aan denken dat hij een kerkhof had aangelegd waar later geen kerk bijgebouwd kon worden. Toen kon de aanleg beginnen wantNieuw tegelpad kerkhof er moest nog heel wat gebeuren. De pachters van de grond moest de huur worden opgezegd. Dit land kwam na de eerstvolgende oogst ter beschikking van de kerk. Vervolgens moest er heel wat grondwerk worden verricht om alles te egaliseren. Het was zwaar werk en de Pastoor heeft zelf ook flink meegeholpen want, volgens publicaties uit die tijd, is hij 42 pond in gewicht afgenomen.

Inmiddels zijn we in 2014 en kunnen we zeggen dat het kerkhof er na meer dan 100 jaar prima verzorgd bij ligt. We zitten in de afrondende fase van een groot onderhoudsproject. De kapel is gerestaureerd, er is een plek gemaakt voor de watervoorziening en klein tuinmateriaal. Hier komt straks ook de plattegrond met een overzicht van de overledenen. Tot slot zijn we bezig met onderhoud van de paden. Een gedeelte is inmiddels betegeld.

Alle overledenen op ons kerkhof

Op de volgende pagina een overzicht met mogelijkheden om graven en overledenen te zoeken.