Tarieven Weerselo

Tarieven Weerselo vanaf 1 januari 2023

Voor de begraafplaatsen binnen de Kerkelijke instelling R.K. Begraafplaatsen H. Michael gelden de volgende tarieven voor het begraven en het bijzetten van overledenen en het plaatsen van urnen.

In onderstaande tabel staan alle tarieven van de begraafplaats Weerselo. Onder de tabel staat een toelichting.

Toelichting 1 (algemeen)

  1. Na een bijzetting is de minimale duur van grafrust 10 jaren. Indien de bijzetting binnen 10 jaren na de eerste begraving plaats vindt, zijn er geen extra grafrechten verschuldigd. De periode van 10 jaren grafrust valt n.l. binnen de 20 jaren van reeds betaalde grafrechten. Als de bijzetting meer dan 10 jaren na de eerste begraving plaats vindt, dan valt de duur van 10 jaren grafrust deels buiten de 20 jaren van reeds betaalde grafrechten. Over het extra aantal jaren zal een bedrag per jaar in rekening worden gebracht.
  2. Te allen tijden moet toestemming worden gevraagd bij een bestuurslid van de Kerkelijke Instelling Begraafplaatsen H. Michaël wanneer iemand van buiten de geloofsgemeenschap op een van de begraafplaatsen van de geloofsgemeenschappen begraven wil worden.
  3. Indien daar toestemming voor wordt verleend, gelden hiervoor afwijkende tarieven.